Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur van de Vereniging Bredase Sociëteit ’t Turfschip is verantwoordelijk voor een aantal taken:

het verwezenlijken van de sociëteitsdoelstelling “het bieden van een warme omgeving voor contact met gelijkgestemden”

  • het waarborgen van de continuïteit van de vereniging door:
    • een organisatie en structuur te creëren die de verenigingsactiviteiten, en het gebruik en de exploitatie van het verenigingsgebouw optimaliseren
    • te zorgen voor een juiste omvang en samenstelling van het ledenbestand
    • een gezonde financiële positie
  • het behouden/verwerven van een goede naam in het “Bredasche”
  • het onderhoud en de exploitatie van Wilhelminapark 19