Truce

Truce

Truce is vernoemd naar de ‘The Christmas Truce of 1914’, de wapenstilstand tijdens de eerste Wereldoorlog, waarin soldaten elkaar bezighielden met het vertellen van mooie en aangrijpende verhalen. Truce is opgericht in 2015 als een gezelschap waarbinnen vrouwen elkaar ontmoeten om met de nodige relativering afstand te nemen van het dagelijks leven vol wapengekletter: ‘rest from fighting’. Een gezelschap waarin vriendschap en het vertellen van verhalen centraal staan. Verhalen verbinden mensen, geven ruimte voor verwondering, inspireren. Truce is zichzelf en heeft humor. Zij is uiteraard Bourgondisch, voelt zich thuis in een gezelschap dat prikkelt èn omarmt. Een gezelschap dat anders is en controversiële onderwerpen niet uit de weg gaat. Truce is Leeftijdloos Respectvolle omgang is vanzelfsprekend. Tijdens de bijeenkomsten van de bijna 60 dames van Truce wordt iedere maand een lezing gehouden, waarbij het persoonlijke verhaal prevaleert.